Journal of Life

วิถีชีวิตปกติของคนๆ หนึ่ง องค์กรใดๆ ย่อมต้องพานพบเรื่องราวอันหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่นั้นโดยตรง บ้างบางครั้งก็เป็นเรื่องราวในมุมเล็กๆ ของบทบาทสถานะอื่นๆ อย่างพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนร่วมงานหรือขั้วตรงข้ามความคิด ที่ต่างคนสามารถเก็บเอาไว้แลกเปลี่ยนแบ่งปัน เก็บรับเรียนรู้เป็นประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้หรือจรรโลงใจให้กับเวลาที่เหลือของหนึ่งชีวิตนี้

Journal of Life คงเป็นพื้นที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านไปผ่านมา ทั้งจากข่าวสารที่เผยแพร่ในบางแห่งหนบนเครือข่ายอินเตอร์เนต และข้อเขียนในบางมุมองจากพื้นที่นี้เอง เรื่องราวสัพเพเหระ มีสาระบ้าง บันเทิงบ้าง…ตามประสาของชีวิตที่มีหลายมิติ ครอบครัวที่มีหลายเรื่องราว ชุมชนที่มีหลายผู้คน สังคมที่เต็มไปความหลากหลายของเศรษฐกิจ-วัฒนธรรม-ความเชื่อ …คงมีแต่การได้เปิดใจกว้างไปพบเห็นถึงความ “เป็น”“อยู่” ของสิ่งต่างๆ มากกว่าที่จะ “ติด”“ยึด” กับเรื่องที่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง เราจึงจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้อย่าง“สันติ”“สุข”

C’est la vie

สารบัญเรื่องราว
•  Colored
•  แมลงวันในจานปูของหูจิ่นเทา ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
•  สุนทรพจน์จากโลกฝั่งซ้ายถึงยักษ์ใหญ่ทุนนิยม สุนทรพจน์ในที่ประชุมสหประชาชาติ ของประธานาธิบดีเวเนซุเอล่า แปลโดยภัควดี วีระภาสพงษ์
•  ประโยชน์ทางอ้อมของความล้มเหลว และความสำคัญของจินตนาการ สุนทรพจน์ของ เจ.เค.โรวลิ่ง ในงานรับปริญญามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
•  เอกสารประกอบงานสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาวะโลกร้อน โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•  จดหมายอำลานักลงทุนของ Andrew Lahde — หนึ่งในผู้จัดการเฮดจ์ฟันด์ที่พยากรณ์วิกฤตซับไพร์มในอเมริกา : โดย สฤณี อาชวานันทกุล
•  สุนทรพจน์แห่งชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของบารัค โอบามา —เราไม่เพียงเป็นการรวมตัวของปัจเจกชน หรือการรวมตัวระหว่างรัฐสีแดงกับรัฐสีน้ำเงินเท่านั้น แต่ที่เป็นอยู่ตลอดมา และจะเป็นต่อไป เราคือการรวมตัวของสหรัฐอเมริกา (United state of America)—
•  ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน — ปาฐกถาในงานอมาตยา เซน เล็คเชอร์ ซีรีส์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในเดือนมิถุนายน 2551 : โดย อานันท์ ปันยารชุน
•  การใช้สิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตามกฎหมายและประเพณี (1) โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต
•  การใช้สิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตามกฎหมายและประเพณี (จบ) โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต
•  ถวายฎีกาในการเมืองแบบมวลชน โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
•  MIS Missed (intro) บันทึกการแก้ไขปรับปรุงระบบ AMS-MIS
•  MIS Missed (1) บันทึกการแก้ไขปรับปรุงระบบ AMS-MIS
•  MIS Missed (2) บันทึกการแก้ไขปรับปรุงระบบ AMS-MIS
•  นโยบายสาธารณะ เรื่องมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดย ดำรง ลีนานุรักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
•  เศรษฐศาสตร์กับการผลิตอวิชชาเชิงโครงสร้าง (Economic Religion and the Production of Structural Ignorance) โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล : ปาฐกถา 60 ปีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
•  นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม โดย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ : ปาฐกถา 60 ปีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
•  The Art of Happiness in Troubled World บทวิจารณ์และแนะนำหนังสือโดย ภาณุ ตรัยเวช
•  มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือสุสานทางปัญญา ยศ สันตสมบัติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: